KOLÁŽ: PPM (původní ilustrace Grandville)

Proč se specifická trestní řízení konají v čím dál menších soudních síních? Nejspíš účelový záměr

Dnes mi ministerstvo doručilo odpověď. Nerozumím jí.

Včera jsem publikoval článek Díky ministerstvu jsem pochopil, že právní stát může existovat při omezování kontroly justice veřejností. Upozornil jsem, že v říjnu minulého roku byl na webu ministerstva spravedlnosti zveřejněn nový návrh trestního řádu; má výrazně omezit podíl veřejnosti na rozhodování soudů prostřednictvím rušení institutu přísedících. Dnes nabídnu pokračování, jelikož kromě vlastního podílu přísedících na rozhodování se veřejnost někdy podílí na kontrole justice i prostřednictvím své účasti při hlavním líčení.

justice
Rubrika Justice se zabývá nezávislostí justice a vším, co s tématem souvisí.

A pokračování nabízím proto, že mám bohužel pocit, že nám u specifických trestních řízeních roste počet případů, kdy se hlavní líčení koná v menších jednacích síních, takže se do nich veřejnost nevejde. Vzniká pak otázka, jsou-li na daném soudě i větší místnosti a zda je bylo možné v takovýchto případech využít pro realizaci kontroly soudní moci veřejností.

Pokud by bylo zřejmé, že větší místnosti jsou zaplněné jinými sledovanými případy, neviděl bych v tom tak zásadní krátkodobý problém; z dlouhodobého hlediska bych samozřejmě očekával vybudování i jistého počtu větších zasedacích místností. Jestliže by ve velkých zasedacích místnostech probíhala řízení, u kterých se dal očekávat menší zájem veřejností a v menších naopak, pak bych to však za problém považoval.

Zrovna něco podobného se stalo minulý týden, přičemž dochází-li k nařizování soudních jednání i s přihlédnutím k předpokládanému zájmu veřejnosti, by ozřejmila informovanost veřejnosti o velikosti soudních síní na daném soudě. Ta však není z nepochopitelných důvodů zveřejňovaná.

Pro mne má znalost velikosti síní význam i z hlediska organizování návštěv soudních řízení studenty v rámci výuky. Proto jsem se před více než měsícem obrátil na ministerstvo s tímto podnětem; pro naše účely ho zkrátím:

„Před každým jednáním musím zbytečně zjišťovat kapacitu jednacích síní pro veřejnost (samozřejmě v trestních věcech s přihlédnutím k počtu obžalovaných), pak případný zájem studentů a až následně ověřovat u soudce, zda daný počet studentů lze skutečně vzít na jednání… Zdržuji tak před odesláním dotazu soudci opakovaně telefonistku, pracovnici kanceláře, která následně zjišťuje kapacitu jednací síně, pak dostávám emailovou informaci o počtu míst pro veřejnost a až pak mohu předběžně zjišťovat zájem studentů a následně obvyklým postupem vyžadovaným slušností informovat soudce o předpokládané návštěvě studentů a ověřit, zda nemá (zcela výjimečně) námitky proti organizování návštěvy soudního jednání.

V zásadě tak jedna návštěva na soudu s organizovanou veřejností znamená vynaložení minimálně cca 15-20 minut navíc zbytečně u advokáta i zaměstnanců soudu oproti situaci, pokud by byl údaj o předpokládaném maximálním počtu míst pro veřejnost uveden na webové stránce soudu či ještě praktičtěji u příslušné jednací síně.

Jde o optimistický odhad 15-20 minut na jednu návštěvu, když samozřejmě odhlížím od situace, že občas je výpadek telefonů na soudech či jde o soud, kam se nedá téměř dovolat. Domnívám se proto, že v zájmu snížení časového vytížení zaměstnanců soudu i veřejnosti by bylo vhodné zvážit doplnění chybějícího údaje o maximální kapacitě míst pro veřejnost, když časová a minimální technická a ekonomická náročnost s tímto doplněním se vrátí zanedlouho ve snížení běžného zatížení zaměstnanců soudu.“

Dnes mi ministerstvo doručilo odpověď:

„Ohledně navrhovaného využití veřejně přístupné aplikace InfoSoud a InfoJednání je namístě konstatovat, že se do nich promítají údaje, které jsou vedeny v informačních systémech soudů. Jedná se tedy o rejstříkovou evidenci k soudním spisům, jež s výjimkou čísla jednací síně neslouží k zaznamenávání informací o budově soudu; proto není požadavek na rozšíření informace v tomto směru ani plánován. Vzhledem k výše uvedenému, jakož i ke skutečnosti, že i přes případné zveřejnění by předmětný údaj byl vždy pouze orientační, neboť by nezohledňoval Vámi zmíněné konkrétní okolnosti případu mající vliv na kapacitu jednací síně, se jako nejvhodnější postup i nadále jeví, aby byl požadavek účasti většího počtu osob z veřejnosti při soudním jednání komunikován ad hoc s příslušným soudem.“

Odpovědi nerozumím, má-li být respektován zájem na kontrole soudní moci veřejností. Číslo jednací síně není uvedeno v informačních systémech soudu jako nějaká proměnná, takže není technickým problémem za číslo jednací síně dopsat maximální kapacitu pro veřejnost a šetřit zájemcům o účast na soudních jednáních množství času.

Spíše to budí dojem snahy ministerstva spravedlnosti o odrazovaní veřejnosti od kontroly justice. Proč, jsou snad k omezování kontroly soudní moci veřejností specifické důvody? Je snaha o kladení překážek veřejnosti při kontrole justice? Vzhledem k včerejšímu tématu ohledně rušení institutu přísedících nacházím pesimistickou odpověď…

vaší podpory si vážíme
Zde můžete podpořit
PPMagazín
DĚKUJEME
Proč se specifická trestní řízení konají v čím dál menších soudních síních? Nejspíš účelový záměr
Hodnocení čtenářů1 Hlas
74
74
Komentátor

Základní informace

PressPort Magazín (na doméně ppmagazin.com) je nezávislá celostátní publicistická platforma s orientací na tradiční hodnoty, která ctí svobodu slova a zakládá si na slušnosti, konstruktivní debatě a přitažlivé vizuální formě. Spuštěna byla dne 11. listopadu 2018 a všechny práce byly vykonávány bez nároku na honorář. PressPort Magazín si od té doby vybudoval slušnou pozici, kdy naše články přebírají i mainstreamoová tuzemská média. Z pohledu mediálního trhu jde o hotový produkt.