Exkluzivně: Boty proti policii

V průběhu tohoto týdne obdrželi příslušníci policie dopis, který podepsal brig. gen. Ing. Petr Petřík, náměstek policejního prezidenta pro ekonomiku (NPE). V dopise je uvedeno, že vzhledem k provozní události v Národním…

4
Projekt: „Rychlostudium“ MBA policejních funkcionářů

Redakce ppmagazínu.com ve spolupráci s Odborovou aliancí integrovaného záchranného systému (resp. z jejího podnětu) již čtvrtým týdnem informuje o „turbostudentech“ z řad významných policejních funkcionářů a krajských policejních šéfů. Ti podle aliance,…

Když Olga Sommerová kritizuje všeobecné volební právo

Z vyznění rozhovoru, který dokumentaristka Olga Sommerová poskytla Reflexu, jsem nanejvýš rozpačitá. Paní Sommerová v něm formulovala celkem bez obalu závěry, k nimž dospěla při pozorování neutěšeného stavu naší společnosti. Tento se…

Příběh s urnou

Nezisková organizace, jíž občas pomáhám s právními záležitostmi, byla povolána dědicem zůstavitele, který zemřel ve vysokém věku, bez potomků a příbuzných. S ekonomkou této organizace jsme se proto ocitly v notářské kanceláři,…