Member Directory

Martin Urza (používá pouze jméno Urza): autor knihy Anarchokapitalismus; tvůrce Svobodného přístavu; spoluzakladatel a hlava Institutu Ludwiga von Misese; člen předsednictva Svobody učení. Vystudoval informatiku na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze, kde se zabýval také matematikou, ekonomií a pedagogikou.

Autorka od června 2016 vede web reflex.cz, což je online verze stejnojmenného časopisu, do kterého taktéž přispívá.

Tvůrkyně Svobodného přístavu; hlava Institutu Ludwiga von Misese; vydavatelka knihy Anarchokapitalismus; členka Students for Liberty. Lékařka; vystudovala 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.

Od svých 19ti let pracovala na různých obchodních pozicích a v marketingu, poslední tři roky podniká. Zajímá se o tuzemské i zahraniční veřejné dění a studuje bezpečnostní politiku. Jejími oblíbenými autory jsou C. G. Jung, Erich Fromm a Friedrich Nietzsche.

Michael Hauser (*1972), český filosof, působí na Pedagogické fakultě UK v Praze a ve Filosofickém ústavu AV ČR. Založil Socialistický kruh (SOK), vydal knihy Doba přechodu (2021), Cesty z postmodernismu (2012), Prolegomena k filosofii současnosti (2007), Humanismus nestačí (rozhovor se Slavojem Žižkem) (2008), aj.

Autorka je advokátka a publicistka.

Autorka je advokátka.

Dočasné články v domácí a zahraniční rubrice, které jsou buď vlastní, častěji jde však o agenturní zprávy (ČTK aj.) anebo o úvodní část obsahu vybraných zpravodajských webů s příslušným odkazem. Poté, co již články ztrácí na aktuálnosti, jsou mazány.

XTV je internetová televize, od které PPMagazín přebírá vybraný obsah.

Základní informace

PressPort Magazín (na doméně ppmagazin.com) je nezávislá celostátní publicistická platforma s orientací na tradiční hodnoty, která ctí svobodu slova a zakládá si na slušnosti, konstruktivní debatě a přitažlivé vizuální formě. Spuštěna byla dne 11. listopadu 2018 a všechny práce byly vykonávány bez nároku na honorář. PressPort Magazín si od té doby vybudoval slušnou pozici, kdy naše články přebírají i mainstreamoová tuzemská média. Z pohledu mediálního trhu jde o hotový produkt.