Důkaz, jak pořad Newsroom ČT24 vytvořil poškozující a manipulativní fake news + jeden pravomocný rozsudek

Prost emocí, věcně a objektivně, přesně takto bych se s vámi, vážení čtenáři, chtěl podělit o zkušenost, kterou jsem nabyl při sledování pořadu Newsroom ČT24; ten běží neděli co neděli na kanálu veřejnoprávní televize coby relace o médiích. Učinit to musím. Bohužel. A nezbývá mi nic jiného, než se s tím smířit. Nikdo jiný to za mě totiž neudělá.

média
Rubrika Média mapuje dění ve sdělovacích prostředcích.

Pro pochopení celé události je nejprve nutno zmínit, že jsem 3. června 2016 v deníku MF DNES v rubrice Z domova publikoval novinový článek pod názvem Chovancův ostrý řez: ministr vyměnil klíčové poradce. Co jsem tehdy v článku napsal?

  • Na vnitru skončili tři poradci (Turek, Vaigel, M. Hrdá). Je to pravda? Ano a šlo o hlavní sdělení.
  • Mezi poradci, s nimiž rozvázal tehdejší ministr vnitra spolupráci, byl tedy i Vaigel. Je to pravda? Ano.
  • Součástí článku byla i informace, že paní Marcela Vlasáková (ČSSD) proti jednomu z odcházejících poradců – Romanu Vaigelovi (ČSSD) iniciovala policejní prověřování, a to konkrétně prostřednictvím dvou trestních oznámení podaných za 1) na OSZ Zlín dne 27. 4. 2015 a za 2) dne 23. 7. 2016 na VSZ Olomouc. Tato dvě oznámení na Vaigela podala Vlasáková kvůli podezření z padělání maturitního vysvědčení. Je to pravda. Ano. A šlo o vedlejší sdělení (background).

Po určité době jsem se z pořadu Newsroom ČT24 dozvěděl, že jsem v souvislosti s tímto článkem osoba trestně stíhaná. Informacemi z trestního řízení vždy disponovali mnohem dříve nežli já právě novináři Newsroomu, docházelo k flagrantnímu porušení novinářské práce – etiky. Například odvysílali, že jsem (ano, má osoba) napsal v deníku MF DNES – doslovná citace: „Vaigel si koupil padělané maturitní vysvědčení ze zrušené střední školy?“

Viz obrázek nahoře v galerii:

Tato nepravdivá informace stavěla můj případ, resp. moji osobu, do velice nepříjemné situace: byla totiž sama hrubou pomluvou, která se mi jen velice těžko vyvracela.

Co bylo ve skutečnosti v novinách

V novinovém článku ze dne 3. 6. 2016 jsem totiž uvedl zcela jinou informaci, než jak ji divákům podal Newsroom ČT24. Napsal jsem (a každý si to může snadno ověřit):

Na místě Chovancova právního poradce skončil i vlivný zlínský sociální demokrat Roman Vaigel, jenž byl jmenován též do dozorčí rady státního podniku ČEPRO. Na Vaigela podala loni zlínská sociální demokratka Marcela Vlasáková trestní oznámení. „Roman Vaigel si koupil padělané maturitní vysvědčení ze zrušené střední školy v Brně. Přitom na této škole nikdy nestudoval,“ tvrdí Vlasáková. „Trestní oznámení bylo odloženo jako zcela nedůvodné,“ říká Vaigel, zatímco Vlasáková prohlašuje, že to „bude řešit dál a nepoleví“.

ČT mi tedy vložila do úst slova, která jsem nikdy nevyřkl; připsala mi nikoli moji, ale doslovnou citaci paní Vlasákové, což bylo v mé situaci zásadní, jelikož to rozpoutalo mediální smršť. Ta významným způsobem poškodila moji zbývající pověst; šlo o desítky a desítky článků ostatních médií, která převzala bez ověření informace ČT – o desítky a desítky článků o tom, jak jsem dehonestoval pana Vaigela, o tom, jak jsem napsal pomlouvačný článek a jak mi za to hrozí dva roky vězení za pomluvu.

Přitom je jasné, že tato naopak v mém článku závěrem uvedená citace paní Marcely Vlasákové o padělaném maturitním vysvědčení pana Vaigla a o podaném trestním oznámení paní Vlasákovou na jmenovaného nemohly být, jistě uznáte, kvalifikovány z hlediska trestně právního jako pomluva z mojí strany.

Pravomocné usnesení

V pravomocném usnesení z listopadu 2018 to jednoznačně uvedl Krajský soud v Brně. Čili jsem byl zproštěn jakéhokoli obvinění z pomluvy; trestní stíhání bylo s okamžitou platností zastaveno. Pravomocně.

Dovolím si z usnesení citovat: „Pokud jde o onen zmíněný článek z 3. 6. 2016, tak jak uvádí okresní soud, tento pouze informuje o tom, že Marcela Vlasáková podala trestní oznámení, přičemž obviněný (tj. já, pozn.) doslova cituje to, co je v něm uvedeno.“

FOTO: archiv PPM

Drobná poznámka (v ironické nadsázce): skutečně nevím, padělal-li dotyčný sociální demokrat Vaigel vysvědčení, anebo ne. Nevím to dodnes (údajný čin byl promlčen) a nezajímalo mě to, jelikož sdělení článku – běžné rubrikové zprávy – bylo, že na vnitru skončili tři poradci.

Najednou ticho

Dlouhé měsíce před vyhlášením pravomocného rozsudku domněnky, dedukce a závěry pořadu Newsroom ČT24 (vysílal o mně několikrát) ve svém souboru nenasvědčovaly tomu, že jsem se trestného činu dopustil. Dokonce o tom veřejnoprávní televize informovala v hlavních zprávách, aniž by se kdy zamýšlela nad tím, jak a hlavně proč (či možná na čí pokyn…) jsem byl vůbec stíhán, kolik takové stíhání stojí nejen mě, ale i daňového poplatníka. Proč v mém případě neplatí místní příslušnost a tak dále…

Jak pak měli například mí blízcí v práci vysvětlovat kolegům, že jsem opravdu nikdy pana Vaigela veřejně nenařkl z koupě falza vysvědčení. Vždyť to bylo v televizi!

Zajímavé je, že o skutečnosti, že jsem byl pravomocně očištěn, už ČT zcela pomlčela (důvod, proč musím tento článek psát). Ano, pomlčela, a to na rozdíl od nespočtu předchozích připomenutí ve stylu pamfletu, že jsem zločinec, pomalu gangster, jenž pana Vaigela – Chovancova exporadce – diskreditoval. Raději nedomýšlím, proč o tom pomlčela…

A úplně závěrem, nevytvořila náhodou v mém případě veřejnoprávní instituce takřečenou fake news – falešnou a manipulativní zprávu, které všichni uvěřili?

Ale ano, vytvořila. A jsem o tom bezvýhradně přesvědčen. Dopady jsem pociťoval na vlastní kůži…

vaší podpory si vážíme
Zde můžete podpořit
PPMagazín
DĚKUJEME
Důkaz, jak pořad Newsroom ČT24 vytvořil poškozující a manipulativní fake news + jeden pravomocný rozsudek
Hodnocení čtenářů5 Hlasů
97
97

Základní informace

PressPort Magazín (na doméně ppmagazin.com) je nezávislá celostátní publicistická platforma s orientací na tradiční hodnoty, která ctí svobodu slova a zakládá si na slušnosti, konstruktivní debatě a přitažlivé vizuální formě. Spuštěna byla dne 11. listopadu 2018 a všechny práce byly vykonávány bez nároku na honorář. PressPort Magazín si od té doby vybudoval slušnou pozici, kdy naše články přebírají i mainstreamoová tuzemská média. Z pohledu mediálního trhu jde o hotový produkt.