Pohled na budoucí knihovnu od občanské záložny z dílny ateliéru ForEva architects, s. r. o. | NÁVRH: ForEva architects

Nová knihovna v Přelouči: architektonický skvost, který dokonale ladí s náměstím

Nová přeloučská knihovna je inspirována knihou jako symbolem stability a opory domu.

V Přelouči se budou moci pyšnit knihovnou, kterou lze právem považovat za mimořádné architektonické dílo. Město s knihovnou získá budovu, která se stane místním architektonickým reprezentantem své doby – počátku třetího tisíciletí.

Umění
Rubrika Umění se snaží zprostředkovat mj. věci, které unikají hlavnímu mediálnímu proudu.

Ze čtyř návrhů se nedávno zastupitelé jednohlasně shodli na tom, že postaví budovu navrženou architekty ze studia ForEva architects.

Ateliér vznikl na počátku roku 2018 po několikaleté spolupráci Soni Formanové s Evou Eisenreichovou – absolventek oboru architektura a stavitelství na FSv ČVUT v Praze. Studio sídlí na pražském Smíchově, za sebou má několik desítek studií, projektů a realizací napříč Českem.

Na studii přeloučské knihovny se podílel kompletní současný architektonický tým v úzké spolupráci s odborníkem na historii a architekturu Petrem Mandažievem.

Architekti navrhli základní tvar knihovny jako „krabici plnou informací“. V čele objekt obklopují vertikální a horizontální lamely.

Umně vsazená do chráněného náměstí

Jak bylo shora naznačeno, forma budoucího objektu je založena na průzkumu renomovaného historika Petra Mandažieva. Její autoři vsadili do památkově chráněného náměstí, konkrétně na vysoce exponované nároží, moderní budovu, jež umně naváže na dosavadní spletitý urbanistický vývoj tohoto východočeského města.

Mandažiev v závěru architektonické studie ForEva architects, pro niž vypracoval historický elaborát, uvádí: „Můžeme uzavřít, že vzhledem k ‚přeloučské značce‘ ad hoc solitérním řešením, která se během urbanistického vývoje města stala jakousi konstantou, jsme přesvědčeni, že projekt nové knihovny nelze než pojmout ve stejných intencích. To na druhou stranu umožňuje koncipovat ji volněji a jako plnohodnotnou architekturu, přesně reprezentující dobu svého vzniku.“

Inspirace knihou

Ateliér ForEva architects hmotu objektu definoval jako zmíněnou „krabici plnou informací“. Exteriéry budou koncipovány volně a do kontrastu s nimi bude přisazeno pevné třípodlažní jádro knihovny s otevřeným nárožím, inspirované knihou jako symbolem hmotného stabilního prvku a opory domu.

Hlavní hmota stavby s vyvýšenou průčelní fasádou je stylizována jako čtyřpodlažní volný prostor zpracovaný formou skeletového systému. Knihovna bude odtržena od štítu sousedních měšťanských domů a stane se novým přeloučským solitérem. V knihovně bude k dispozici také přednáškový sál s kapacitou 100 míst.

Do budovy bude umožněn vstup jak hlavním vchodem z náměstí, tak vedlejším směrem z pěší zóny (naproti vstupu do městského úřadu). Střecha bude plochá a pochozí, v zadní části její dispozice dali architekti vzniknout střešní terase s tzv. zelenou střechou. Náměstí jako na dlani pak budou mít zájemci, kteří vyjedou výtahem do vyhlídkového bodu, jenž je v plánu na vyvýšeném místě severní střechy.

Fasáda bude řešena jako „živá“. Kolemjdoucím bude díky otevřenému prosklenému vertikálnímu průčelí a lehkému obvodovému plášti s předsazenou konstrukcí z průsvitných lamel (ze skla či kompaktních desek) umožněn pohled zvenčí dovnitř a naopak – návštěvníkům bohaté prosklené plochy nabídnou rozhled ven.

Interiér objektu bude propojen s parterem náměstí. Boční fasáda bude naopak opatřena uzavřenějším vzhledem, který zajistí cihelné, případně kamenné pásky v béžovošedé barvě (s návazností na odstíny použité na chodnících a s respektem k fasádě sousední radnice). Fasáda zadního objemu sálu získá standardní omítku, podobnou té na budově stávajícího muzea.

Výsledné vizualizace předjímají vzdušně a lehce působící objekt knihovny, který dokonale zapadne do stávající zástavby.

vaší podpory si vážíme
Zde můžete podpořit
PPMagazín
DĚKUJEME
Nová knihovna v Přelouči: architektonický skvost, který dokonale ladí s náměstím
Hodnocení čtenářů9 Hlasů
84
84
Redakce

Základní informace

PressPort Magazín (na doméně ppmagazin.com) je nezávislá celostátní publicistická platforma s orientací na tradiční hodnoty, která ctí svobodu slova a zakládá si na slušnosti, konstruktivní debatě a přitažlivé vizuální formě. Spuštěna byla dne 11. listopadu 2018 a všechny práce byly vykonávány bez nároku na honorář. PressPort Magazín si od té doby vybudoval slušnou pozici, kdy naše články přebírají i mainstreamoová tuzemská média. Z pohledu mediálního trhu jde o hotový produkt.