ILUSTRACE: PPM

Článek 66 Ústavy: Když nevíme, co prezidentovi je, obtížně můžeme posoudit kvalitu poskytnutých informací

Neplatí, že by předseda vlády mohl zastavit své trestní stíhání. Je to omyl.

Stále se někdo ptá na článek 66 Ústavy. Myslím si, že po právní stránce existuje mnohem důležitější otázka spojená s ustanovením nové sněmovny a teoreticky hrozící i její paralýzou. 

justice
Rubrika Justice se zabývá nezávislostí justice a vším, co s tématem souvisí.

Nepředpokládám ale, že by naši poslanci dostatečně pracovali s takovými normami, jako je zákon o volbách do Poslanecké sněmovny a Jednací řád Poslanecké sněmovny, a dovozovali, co z nich vlastně vyplývá. V té souvislosti se usmívám nad řečmi o tom, kdo bude předsedkyní sněmovny. I když je otázka, zda zákony neplatí jen pro někoho. 

Článek 66 naší Ústavy uvádí: Uvolní-li se úřad prezidenta republiky a nový prezident republiky ještě není zvolen nebo nesložil slib, rovněž nemůže-li prezident republiky svůj úřad ze závažných důvodů vykonávat a usnese-li se na tom Poslanecká sněmovna a Senát, přísluší výkon funkcí podle čl. 63 odst. 1 písm. a) až e) a h) až k) a čl. 63 odst. 2 předsedovi vlády. Předsedovi Poslanecké sněmovny přísluší v době, kdy předseda vlády vykonává vymezené funkce prezidenta republiky výkon funkcí prezidenta republiky podle čl. 62 písm. a) až e) a k) a dále čl. 63 odst. 1 písm. f), jde-li o vyhlášení voleb do Senátu; uvolní-li se úřad prezidenta republiky v době, kdy je Poslanecká sněmovna rozpuštěna, přísluší výkon těchto funkcí předsedovi Senátu, kterému též přísluší v době, kdy předseda vlády vykonává vymezené funkce prezidenta republiky, výkon funkce prezidenta republiky podle čl. 63 odst. 1 písm. f), jde-li o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny.

Premiér tak například může dávat hromadně milosti a postupovat analogicky k amnestii prezidenta Klause, který rozhodl o zastavení trestních stíhání, od jejichž zahájení k 1. lednu 2013 uplynulo více než 8 let, a to pro trestné činy, za něž trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody nepřevyšující deset let; nevztahovala se na trestní stíhání proti uprchlému. Pouze připomínám, že od zahájení Babišova trestního stíhání v roce 2017 neuplynulo 8 let. Individuální milost  premiéra sobě samotnému je vysoce nepravděpodobná a zřejmě by neobstála. Trestní stíhání premiéra, pokud jej vydá Sněmovna ( s tím se samozřejmě počítá), bude pokračovat.

Neplatí však, že by předseda vlády mohl zastavit své trestní stíhání. Je to omyl. Zastupující prezident, tj. předseda vlády, by takovéto pravomoce formálně měl, ale ne reálně. Nejsem si jist, zda by takovýto jeho postup obstál z hlediska ústavnosti. Vzpomínám si na Mečiarovy amnestie. Ty 3. března 1998 vyhlásil tehdejší předseda slovenské vlády Vladimír Mečiar. Mohl tak udělat díky tomu, že 2. března skončilo funkční období prvního slovenského prezidenta Michala Kováče a část jeho pravomocí přešla právě na premiéra. Slovenský ústavní soud později potvrdil rozhodnutí parlamentu o zrušení kontroverzních amnestií. Domnívám se, že kdyby tak Babiš rozhodl o zastavení svého trestního stíhání, že by se postup v ČR podobal postupu v SR. Jinými slovy, žádné takovéto rozhodnutí Babiše nepředpokládám.

V  souvislosti s možnou aktivací čl. 66 Ústavy je pro mne nejdůležitější ani ne to, na koho přejde jaká pravomoc a působnost, ale kdo hovoří o tom, že prezident není způsobilý vykonávat svoji funkci a proč.

Neznám údaje o zdravotním stavu prezidenta. Nejsem si jist, zda nám je dává ten, kdo kvalifikované informace má, a zda informující je oprávněn kvalifikovaně posoudit všechny otázky s touto problematikou související. Pro mne to na základě doposud zveřejněných informací není zřejmé. Argumentuje se, že to tvrdí Ústřední vojenská nemocnice.

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha působí jako znalecký ústav a je zapsána v evidenci znaleckých ústavu takto: Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha: OBORY ZNALECKÉ ČINNOSTI:

  •         gynekologie,
  •         chirurgie,
  •         patologie a soudní lékařství,
  •         psychiatrie a klinická psychologie,
  •         gastroenterologie,
  •         kardiologie,
  •         nefrologie,
  •         ortopedie,
  •         otorinolaryngologie.

Jen pro vysvětlení některých z těchto oborů, kde působí jako soudní znalec respektive přesněji jako znalecký ústav: Gastroenterologie se zabývá chorobami zažívacího traktu – jícnem, žaludkem, střevy, játry a slinivkou břišní. Nefrologie je odvětví medicíny zabývající se diagnózou a léčbou ledvin, transplantací ledvin a dialýzou. Otorhinolaryngologie, zkráceně ORL, se specializuje na diagnózu a léčbu ušních, nosních a krčních chorob.

Když nevíme, co prezidentovi je, obtížně můžeme posoudit kvalitu poskytnutých informací. Nemá náhodou dle někoho třeba gynekologické potíže? Nebo mu ve výkonu funkce brání jeho srdce? Co víme?

vaší podpory si vážíme
Zde můžete podpořit
PPMagazín
DĚKUJEME
Článek 66 Ústavy: Když nevíme, co prezidentovi je, obtížně můžeme posoudit kvalitu poskytnutých informací
Hodnocení čtenářů1 Hlas
100
100
Komentátor

Základní informace

PressPort Magazín (na doméně ppmagazin.com) je nezávislá celostátní publicistická platforma s orientací na tradiční hodnoty, která ctí svobodu slova a zakládá si na slušnosti, konstruktivní debatě a přitažlivé vizuální formě. Spuštěna byla dne 11. listopadu 2018 a všechny práce byly vykonávány bez nároku na honorář. PressPort Magazín si od té doby vybudoval slušnou pozici, kdy naše články přebírají i mainstreamoová tuzemská média. Z pohledu mediálního trhu jde o hotový produkt.