ILUSTRACE: Laurie Rosenwald (grafická úprava PressPort magazín)

Jste nezpůsobilí! Psycholog naměřil elitním vyšetřovatelům a policistům IQ 69

POLICIE
Analytická rubrika Policie PressPort Magazínu. Zabývá se především policejními a bezpečnostními tématy.

Ne, tato zpráva není žert. Naopak je míněna vážně a týká se Z. A nejen jí. Kdo je Z.? Elitní kriminalistka, která u policie do této chvíle sloužila dvacet let. Minulý čas je namístě.

Není tomu tak dávno, co Z. poukázala na několik nešvarů na vysokých policejních postech. Policie vzápětí usoudila, že je nezpůsobilá k výkonu služby – bez její přítomnosti.

Byl vydán závěr vedoucího policejního psychologa Vladimíra Voska ve znění: „Kpt. Mgr. Z. není osobnostně způsobilá ve smyslu zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, k výkonu služby v policii.“ Tento dokument pod hlavičkou policejního prezidia má ppmagazín.com k dispozici. 

Komise sestávala ze dvou policejních psychologů a z psycholožky Celní správy České republiky. Podle hlavního psychologa se jednohlasně shodla, že Z. není intelektově v pásmu průměru, že není emočně stabilní a psychologicky vyzrálá. 

Do té doby přitom policistka pracovala na různých případech, ve kterých hrály roli drogy. „Ale i daňové podvody spojené s pašováním pohonných hmot,“ jak vylíčila. Často byla nasazována do extrémních akcí, kde naopak projevila psychickou odolnost. Získala mnohá ocenění – například medaili Za věrnost II. stupně.

Má dvě vysoké školy 

Jednání psychologické komise proběhlo v prosinci 2017. „Na toto jednání byla Z. pozvána dopisem ze dne 6. 12. 2017,“ stojí v dokumentu. 

Kapitánka však oznámila, že se přezkumného řízení nezúčastní. Jako odůvodnění tohoto kroku uvedla, že se podrobila psychiatrickému a psychologickému vyšetření v ÚVN v Praze, kde byla zkoumána její osobnostní způsobilost za účelem zjištění, splňuje-li zákonem stanovené podmínky pro bezpečnostní způsobilost. 

Výsledek vyšetření zněl podle Z. nadmíru pozitivně: „IQ nadprůměrné s tím, že není žádného důvodu k odebrání bezpečnostní prověrky bezpečnostním odborem ministerstva vnitra.“ 

Podobně hovoří i její kolegyně P., kterou potkal stejný osud: „Ano, absolvovala jsem také na žádost policie psychologické vyšetření v ÚVN ve Střešovicích a posudek podepsalo konzilium lékařů-psychologů a soudních znalců. Posudek byl diametrálně odlišný a jednoznačně vysoce v můj prospěch. Na rozdíl od výsledků policejního psychologa, kde jsem byla za ‚retarda…‘“ 

V původním policejním testu Z. nějakou „záhadou“ vyšlo, že má IQ 69 (mentální retardace). „Já, která mám dvě vysoké školy,“ podivuje se elitní policistka. „To by znamenalo, že jsem skutečně nezpůsobilá,“ dodala s tím, že jde o účelový způsob, jak se v případě potřeby nevyhovujících policistů ze strany jejich nadřízených zbavit. 

„Nemám o rozhodnutí pochyb“ 

Členové policejní komise, která prováděla psychologický přezkum, však rozhodli jednoznačně a bez přítomnosti Z. „Komise mi po prostudování shromážděných materiálů jednohlasně doporučila vydat závěr, že jmenovaná je osobnostně nezpůsobilá k výkonu služby v Policii České republiky na jakémkoli služebním místě,“ opakuje psycholog Voska s tím, že o rozhodnutí komise nemá pochyb. Proti rozhodnutí není možné odvolání ani žádný další opravný prostředek. 

Proti rozhodnutí není možné odvolání ani žádný další opravný prostředek.

Rozhodnutí tudíž nelze zpochybnit a není to ani smyslem tohoto článku, i když vzhledem k letité praxi Z. v náročném prostředí, vzbuzuje ortel policejních psychologů určitý údiv. K tomu policistce po upozornění na nepravosti ve vedení začaly chodit výhružné esemesky. „My tě do civilu dostaneme,“ oznamovaly zprávy zasílané na mobilní telefon anonymně z internetu.

„Služba na útvaru klade vysoké nároky na psychickou odolnost policistů a ta je testována již v rámci přijímacího řízení. Příslušníci útvaru mají možnost kdykoliv využít pomoci jak útvarových, tak dalších policejních psychologů,“ popsala mluvčí policejního prezidia Ivana Nguyenová, nyní mluvčí GIBS, službu u elitního útvaru, kde Z. působila.

Počty odchodů policistů z daného odboru pak podle ní nijak nevybočují z toho, co je jak v rámci útvaru, tak policie obvyklé. 

A jak případ vynikající kriminalistky dopadl? Z. vrátila medaili Za věrnost II. stupně a žije zcela svým životem mimo služební poměr…

vaší podpory si vážíme
Zde můžete podpořit
PressPort Magazín
DĚKUJEME
Jste nezpůsobilí! Psycholog naměřil elitním vyšetřovatelům a policistům IQ 69
Hodnocení čtenářů11 Hlasů
90
90
Redaktorka

Základní informace

PressPort Magazín (na doméně ppmagazin.com) je nezávislá celostátní publicistická platforma s orientací na tradiční hodnoty, která ctí svobodu slova a zakládá si na slušnosti, konstruktivní debatě a přitažlivé vizuální formě. Spuštěna byla dne 11. listopadu 2018 a všechny práce byly vykonávány bez nároku na honorář. PressPort Magazín si od té doby vybudoval slušnou pozici, kdy naše články přebírají i mainstreamoová tuzemská média. Z pohledu mediálního trhu jde o hotový produkt.