Věra Jourová, Milan Večeřa, Klára Samková, Jan „Janek“ Kroupa. | KOLÁŽ: PPM

Kroupa jako součást organizované skupiny, která chtěla ovládnout významné pozice ve státě

Kroupa se v minulosti objevil vícekrát kvůli svému podezřelému chování v politických kauzách v hledáčku justice.

Pan Jan „Janek“ Kroupa je novinářem, který se zabývá takzvanou investigativou. Jeho specializací jsou politické kauzy, přičemž jeho novinářské způsoby získávání informací a nakládání s nimi byly opakovaně předmětem pochyb, zda jsou slučitelné s novinářskou etikou. Všechny jeho novinářské případy měly společného jmenovatele. Totiž, že zasahovaly rivaly ČSSD či interní opoziční osobnosti v ČSSD.

POLICIE
Analytická rubrika Policie. Zabývá se především policejními a bezpečnostními tématy.

Jan Kroupa působil několik let v TV Nova, kde připravil „Kauzu Budišov“, jejímž důsledkem bylo zatčení dnešní eurokomisařky Věry Jourové, která si na základě jeho činnosti pobyla i ve vazbě.  Je to fakticky Jan Kroupa, na základě jehož činnosti musela Česká republika vyplatit paní Věře Jourové několikamilionové odškodnění za újmu způsobenou neoprávněným stíhání a neoprávněnou vazbou. Přesto pro Jana Kroupu zůstala tato jeho činnost bez jakýchkoliv následků. Všechna „odhalení“ Jana Kroupy v této věci se ukázala jako nepravdivá. Nejen „Kauza Budišov“, ale i řada dalších „politických kauz“ s přímým dopadem na volební výsledky byly z dílny Jana Kroupy.

Další významnou mediální kauzou Jana Kroupy, která byla založena na provokaci a podvodu je tzv. „Kauza vířivka Vlastimila Tlustého aneb Kauza Morava“. Zde se jednalo o Janem Kroupou nastrčený materiál, který měl údajně odhalit pikle a politické vydírání na politické scéně. O tom, že je způsob tzv. „novinářské práce“ za hranicí etiky svědčí i článek na webu ČT z 8. září 2008 „Kauza Morava vyvolala diskuse o etické stránce žurnalistiky.“

Dalším ryze politickým případem Jana Kroupy byla „Causa Casa“. Jan Kroupa do tohoto případu významně zasáhl, dne 14. 5. 2014 pak byl zproštěn obžaloby Martin Barták v „Cause Tatra“, kterou Jan Kroupa „odhalil“. Následek tohoto „rozkrytí“ je ovšem dobře znám – bývalý ministr obrany za ODS, Martin Barták, byl obžaloby zcela zproštěn.

Specialitou Jana Kroupy jsou vůbec představitelé ODS, o čemž svědčí i jeho článek o „Kmotrovi z Hluboké.“ Ani zde však „odhalení“ Jana Kroupy nevedlo k žádnému trestnímu stíhání.

Se stejným výsledkem skončilo i „obrovské odhalení“ Jana Kroupy ve věci Libora Michálka, které vedlo k odstoupení ministra životního prostředí za ODS Pavla Drobila. Zde byli osvobozeni jak Pavel Drobil, tak původně obžalovaný jeho poradce Martin Knetig. Obvinění Janem Kroupou vedla opět pouze k manipulaci vládou, která se posléze ukázala jako zcela neoprávněná a bezdůvodná. Ačkoliv Jan Kroupa byl hybatelem všech těchto politických změn, zapříčiněných neoprávněnými podezřeními, opět jeho činnost nepřinesla pro něj žádný negativní důsledek.

Jan Kroupa se v minulosti objevil vícekrát kvůli svému podezřelému chování v politických kauzách v hledáčku justice. V květnu 2012 nechala odposlouchávat Jana Kroupu soudkyně Krajského soudu v Ostravě Věra Salamonová v souvislosti s kauzou městské stání zástupkyně Jany Hercegové, vrchního státního zástupce Vlastimila Rampuly a jeho zástupce Libora Grygárka. Posledně jmenovaný byl obviněn. Pozoruhodné je odůvodnění soudkyně k odposlechu Jana Kroupy, který s „případem“ opět mediálně vyšel na veřejnost. Dle informací v médiích byly odposlechy povoleny s následujícím odůvodněním:

 „Ve společném úmyslu poškodit ústavní zřízení všichni jednající členové organizované skupiny se cíleně snaží o ovládnutí významných pozic ve státě, a to zejména na ministerstvu spravedlnosti, ministerstvu vnitra, v soustavě státního zastupitelství, na Generální inspekci bezpečnostních sborů a v dalších institucích.“ 

Ačkoliv odposlech a obvinění směřovaly ke státním zástupcům, z uvedeného – v souvislosti s dalšími předestřenými důkazy – vysvítá, že Jan Kroupa mohl být spíše součástí této organizované skupiny, než jejím odhalovačem. 

I v následujících letech Jan Kroupa manipuloval svými reportážemi tak, že šířil očividné lži. Dalším poškozeným je i pan Milan Večeřa, vedoucí pracovník Generálního finančního ředitelství, který měl vynášet kompromitující materiály na policejního prezidenta Tomáše Tuhého a exministra vnitra Milana Chovance (ČSSD) a předávat je premiéru Babišovi. Nic z toho se opět nepotvrdilo a poškozený Večeřa se dožaduje u soudu zadostiučinění v rámci občanskoprávní žaloby.

K mému případu, kdy Janek Kroupa zneužil ve své reportáži kradené dokumenty, není možné, aby nevěděl, že nejen advokáti, ale i jejich zaměstnanci jsou vázáni profesní mlčenlivostí, jejíž porušení je trestným činem. Advokátní mlčenlivost je jednou z nejdůležitějších záruk spravedlivého procesu, garantovaného Ústavou ČR i mezinárodními úmluvami, kterými je ČR vázána. Janek Kroupa ovšem na tyto zákonné povinnosti advokátů nedbá a tím tento ústavně-právní institut demokratického právního řádu likviduje.

Pan Jan „Janek“ Kroupa ke své dehonestující reportáži použil materiál, o kterém – jak ze samotné reportáže vyplývá – musel vědět, že je získán trestnou činností. Jak Jan Kroupa, tak jeho nadřízený napomohli dokonání trestného činu odsouzené pachatelky krádeže. 

vaší podpory si vážíme
Zde můžete podpořit
PPMagazín
DĚKUJEME
Kroupa jako součást organizované skupiny, která chtěla ovládnout významné pozice ve státě
Hodnocení čtenářů6 Hlasů
98
98

Základní informace

PressPort Magazín (na doméně ppmagazin.com) je nezávislá celostátní publicistická platforma s orientací na tradiční hodnoty, která ctí svobodu slova a zakládá si na slušnosti, konstruktivní debatě a přitažlivé vizuální formě. Spuštěna byla dne 11. listopadu 2018 a všechny práce byly vykonávány bez nároku na honorář. PressPort Magazín si od té doby vybudoval slušnou pozici, kdy naše články přebírají i mainstreamoová tuzemská média. Z pohledu mediálního trhu jde o hotový produkt.