Ostražitý a agilní europirát | KOLÁŽ: PPM

Mladý pirátek a dusno kolem udávání v Bruselu

Starší občané si ještě pamatují, jak to chodilo dříve.

Zatímco volbu nových členů rady ČT nepovažuji za zajímavé téma, reakce na ni naopak zajímavé jsou. Odhalují až na dřeň nitro některých našich spoluobčanů. Nejabsurdnější se zdá postup europoslance Marcela Kolaji, který sám pan Kolaja prezentoval tímto způsobem:

Politika
Analytická rubrika Politika. Zabývá se vnitropolitickými tématy na celostátní úrovni, ale i regionálně.

! Nesu dobré zprávy ! Na základě mého podnětu se bude výbor zabývat situací kolem voleb do Rady ČT. Výbor si vyžádá další informace v této záležitosti nejen od Komise, ale i od Skupiny evropských regulačních orgánů pro audiovizuální mediální služby (ERGA). Stay tuned!

Musím připustit, že něco takového dosud přesahovalo mou představivost, nicméně poskytuje to také dobrý námět k přemýšlení. Co z tohoto vyjádření můžeme vyvodit?

Předně jsem překvapená, že volba dozorového mediálního orgánu v ČR spadá do nějaké kompetence EU. Dříve jsem se domnívala, že EU je zřízena k jiným účelům než mistrovat, koho poslanci v bezvýznamném (nebo i významném) členském státě zvolí do rady veřejnoprávního média. Proč by to také měla EU řešit? Státy jí přece její rozpočet platí, aby plnila své úkoly. Toto je jejím úkolem? 

Z jakého titulu si tedy ten výbor vyžádá informace? A od koho? Od Komise – ale copak k tomu má Komise nějaké informace navíc, které my nemáme? A od Skupiny regulačních orgánů pro audiovizuální služby? A jaké informace? Informace jsou přece zveřejněné – kandidáti splňující zákonné podmínky byli zvoleni českou Sněmovnou. Jaké další informace jsou k tomu potřeba a proč se mají předávat do Bruselu?

Jak má být s takto předanými informacemi naloženo? Budou nějak vyhodnoceny? Asi ano, výbor se jimi bude zabývat. Co z toho zabývání pro nás vyplyne? A proč se mají v Bruselu zabývat takovými informacemi?

Jakého výsledku míní pan Kolaja svým postupem dosáhnout? Že bude České republice, tedy její Sněmovně, příslušnými orgány volba nějak vytčena? Že někdo vyjádří znepokojení? Nebo co se vlastně má stát, aby byl pan Kolaja spokojen?

Mladý Pirátek prezentuje svůj postup jako dobrou zprávu. Zjevně tedy očekává, že jeho voliči postup ocení. Co když je to pravda? Skutečně jsou Piráti srozuměni s tímto postupem svého zástupce v europarlamentu?

Starší občané naší země si ještě pamatují, jak to chodilo dříve. Různé ty dopisy do Moskvy, očekávání zásahu od cizí mocnosti, snaha, aby na nás někdo zvenčí dohlížel, to vše se předlistopadovým generacím většinově protiví.

Ale mladé generaci ne. Očekává od Bruselu zásah proti zdejší volbě členů mediální rady. Neuvěřitelné – a přece je to pravda.

vaší podpory si vážíme
Zde můžete podpořit
PPMagazín
DĚKUJEME
Mladý pirátek a dusno kolem udávání v Bruselu
Hodnocení čtenářů13 Hlasů
83
83
Naše hodnocení

Základní informace

PressPort Magazín (na doméně ppmagazin.com) je nezávislá celostátní publicistická platforma s orientací na tradiční hodnoty, která ctí svobodu slova a zakládá si na slušnosti, konstruktivní debatě a přitažlivé vizuální formě. Spuštěna byla dne 11. listopadu 2018 a všechny práce byly vykonávány bez nároku na honorář. PressPort Magazín si od té doby vybudoval slušnou pozici, kdy naše články přebírají i mainstreamoová tuzemská média. Z pohledu mediálního trhu jde o hotový produkt.