Andrej Babiš, Petr Pavel | ILUSTRACE: PPM

Prezidenští kandidáti Babiš a Pavel: rizika a přínosy pro Českou republiku

Analýza z pera renomovaného advokáta.

V poslední době s v České republice vyostřují vášně mezi lidmi. Nedomnívám se, že je to správné. Zvolení kteréhokoliv kandidáta s sebou nese jak nesporné výhody, tak ale i značná rizika. Začněme u Andreje Babiše.

Politika
Analytická rubrika Politika. Zabývá se vnitropolitickými tématy na celostátní úrovni, ale i regionálně.

Rizika 

Dřívější spolupráci s STB nepovažuji za riziko. Je možná, ale pokud vím, tak stále probíhají soudní řízení o tom, byl-li, či nebyl-li Babiš agentem STB. Jako právník musím vycházet z presumpce neviny.

Nepovažuji za riziko ani tvrzení, že se Babiš dopustil trestné činnosti. Ohledně kauzy Čapí hnízdo byl nepravomocně obžaloby zproštěn. V souvislosti s tvrzením, že francouzský Soud pro vyšetřování závažné trestné činnosti (PNF) zahájil předběžné vyšetřování pro podezření z praní špinavých peněz a daňových úniků v souvislosti s nákupem nemovitostí českým expremiérem ve Francii, musím respektovat principy trestního řízení v demokratických zemích.

Jsem ochoten připustit, že dochází k takovému šetření. To není zarážející. V Česku musí také šetřit státní orgány jakékoliv podezření z trestné činnosti. Trestní řízení totiž zahrnuje i povinnost zjistit, zda byl spáchán trestný čin. Nepochybuji, že i francouzské státní orgány jednají podobně. O takovémto prověřování s vysokou mírou pravděpodobnosti podezřelí nic nevědí a ani se o tom často nedozví. V praxi je to stejné, jako kdyby státní orgány dostaly informaci, že někdo zabil svoji matku. Musely by to prověřit. A v rámci prověřování by mohly zjistit, že matka žije, jinými slovy, že se prověřovaný skutek nestal. K obdobnému závěru může vést i šetření ve Francii ohledně daňových úniků. Samotná skutečnost prověřování či předběžného vyšetřování vůbec nic neznamená.

V mimo trestní rovině se hovoří o tom, že Babiš úkoluje sdělovací prostředky, jak mají psát. K tomu nemám důkazy. Teoreticky to nemohu vyloučit. V praxi obhájce jsem se však dostal do styku s takzvanou kauzou Šuman. V rámci obhajoby jsem zjistil, že osoby, které ji zveřejnily, nahrávky sestříhaly. Vyplývá to i z jednoho zveřejněného záznamu. Zjištěný obsah rozhovorů však neodpovídal tomu, že by někdo někoho úkoloval. Vůbec se zde nejednalo o úkolování jakéhokoliv novináře. Tím samozřejmě nevylučuji, že Babiš novináře úkoloval. Nebylo to však na jednáních, z kterých byly pořízeny nahrávky v kauze Šuman.

Závažnou výtkou je tvrzení, že Babiš využívá svoji pozici ve prospěch svůj a svých firem (ve svěřeneckém fondu). Je nesporné, že Agrofert je významným příjemcem dotací. Tyto dotace však obecně náležely Agrofertu i předtím, než šel Babiš do politiky. Proto mne spíše zajímá vývoj hospodaření Agrofertu jako takový. Údaje jsem zjistil ze Sbírky listin společnosti, kde jsou uložené výroční zprávy.

Při porovnání těchto údajů se ukazuje, že po odchodu Babiše do politiky nedošlo k významnějšímu nárůstu zisku Agrofertu, ale spíše ke zpomalení růstu. V takovém případě se dá uvažovat o tom, že odchod Babiše do politiky byl pro něj nezanedbatelnou ekonomickou ztrátou. Lze tak uvěřit jeho tvrzení, že do politiky šel proto, že jej štvaly dosavadní strany.

Souhlasím s názorem, že někdy Babiš vystupuje zbytečně rychle, a ne zcela pregnantně, že se nechává unést city, a to zejména tehdy, cítí-li pocit křivdy. S tímto se u podnikatelů setkáváme často. Není pro mne ale důležité, jak rychle a přesně se ten který člověk konkrétně vyjadřuje, zda má ve všech oblastech lidského života alespoň průměrné znalosti, ale pouze to, jaké jsou výsledky jeho činnosti.

Vyčítám-li Babišovi, že podlehl tlaku opozice v souvislosti s covidem, všichni si uvědomujeme, že v začátku covidové krize byly výsledky našeho zdravotnictví špičkové. Pak však vláda začala ustupovat tlakům a výsledky se zhoršily.

Vážným rizikem a zdánlivě důvodem pro nezvolení Babiše je to, že rozděluje společnost. Rozdělování společnosti je dlouhodobé. Podíváme-li se však na to, kdo rozdělování společnosti vyvolává, musíme konstatovat, že to není především Babiš a jeho voliči. Jeho voliči nenarušují akce politických odpůrců, nezneužívají děti k politický cílům. Nemusím s někým souhlasit, ale nesmím mu brát právo vyjádřit názory, pokud neohrožují jiné.

Přínosy

Babiš má nesporný ekonomický talent a schopnost se prosazovat. Proto lze oprávněně očekávat, že jako prezident by neustupoval vládě a důsledně využíval svých ústavních pravomocích. V konečné důsledku by toto bylo přijatelnější, než kdyby prezident hlásal názory vlády. 

Přes skutečnost, že nemáme prezidentský systém, je důležité, aby měly zastání všechny názory a nedocházelo k umlčování nepohodlných. Lze předpokládat, že by Babiš vracel zákony omezující lidská práva (v zájmu vlády) a že by lidskoprávním aspektům byla věnována zvýšená pozornost. Nejde o šíři pravomoci prezidenta, ale o to, dokáže-li vyvíjet tlak na státní orgány v zájmu občanů. Toto by asi dokázal. Z historie víme, že přesto, že prezident Masaryk neměl příliš široké pravomoci, přesto dokázal zabezpečit, že Edvard Beneš byl až do svého zvolení prezidentem vždycky ministrem zahraničí.

Pro mne jako pro právníka je důležité, že Babiš začal vytvářet podmínky pro snižování kriminality a počtu lidí ve výkonu trestu. Česká republika má třetí nejvyšší počet vězňů na 100 tisíc obyvatel v Evropské unii. Za celý rok tak stát na všechny vynaloží asi 12,7 miliard korun.

Díky změnám předpisů za Babišovy vlády se snížil počet vězňů z 22 620 v roce 2017 na 19 008 v roce 2021. Průměrný počet vězňů se proti roku 2017 soustavně snižuje, zatímco v letech 2013 až 2017 soustavně rostl a začal se blížit stavu těsně před amnestií prezidenta Klause, kdy v přeplněných věznicích i dle Vězeňské služby hrozily vzpoury. Od nástupu Babiše do vlády tak poklesl počet vězňů a došlo k humanizaci vězeňství a k posílení naší bezpečnosti.  

A jak je tomu u Petra Pavla?

Rizika

Jde o kandidáta s podporou vládních stran a hrozí, že nebude dostatečně využívat argumenty upozorňující na jiné aspekty řešení vznikajících problémů. Za situace, kdy vláda, parlament i prezident nebudou mít odlišné názory, hrozí, že nedojde k vyjednávání a nalézaní nejlepších řešení.

Zvolením se prohloubí frustrace části společnosti, která se cítí být zahnaná do kouta a která se bojí. Řada občanů je udivena, že v prezidentských volbách byli vyřazeni všichni kandidáti, kteří chtěli kandidovat s podporou občanů. U obou kandidátů stran vládní koalice se chybovost pohybovala těsně pod hranicí 3 %, aby nebylo nezbytné realizovat kontrolní propočet; u nevládních kandidátů se pohybovala cca ve výši 20 %. Nejvyšší správní soud označil postup ministerstva vnitra při ověřování podporovatelů Karla Diviše za „nejhrubší pochybení ministerstva“.

Česká televize bude i nadále Pavla a vládu podporovat a prosazovat způsobem vyvolávajícím pochybnosti. Ten se projevil nejen ve způsobu moderování prezidentských diskusí, ale například i v tom, že ze všech prezidentských kandidátů v Otázkách Václava Moravce vystoupili jen ti vládní. Česká televize vytvářela lepší podmínky pro propagaci vládních kandidátů než nevládních, kdy vrcholem bylo pozvání (22. 10. 2022) Danuše Nerudové jako vedoucí Ústavu účetnictví a daní Mendelovy univerzity do diskuse v otázkách, přestože tato již v lednu 2022 oznámila svoji kandidaturu na prezidentku, a pozvání do stejného pořadu (9. 10. 2022) generála Pavla jako armádního specialisty; například uvedl jako bývalý předseda Vojenského výboru NATO „Posilování východního křídla NATO zcela určitě odstrašující efekt má“. Další prezidentští kandidáti přitom obdobnou možnost nedostali a ČT tak výrazně ovlivňovala prezidentské volby.

Významné riziko tkví v tom, že Pavel bude prosazovat růst vojenských výdajů. Přestože plně respektuji plnění spojeneckých závazků, je toto vážným rizikem za situace, kdy nelze vyloučit rozšiřování konfliktu i mimo stávající území. Naše vláda totiž nevytváří dostatečné podmínky pro ochranu životů našich občanů.

Počet stálých úkrytů na území hl. města Prahy je přibližně 750. Kapacita těchto úkrytů je přibližně 147 000 osob. V loňském roce v Praze žilo přes 1 275 000 obyvatel, v krytech se tak schová jen 37,96 % obyvatelstva. Místo ochrany občanů pak vláda podporuje výdaje do zahraničí, zatěžuje naše děti i nás převzetím ručení za půjčku Ukrajině, chce utrácet za zbraně. Zbraně možná ochrání někoho, ale nás ne, když již nebudeme, protože se nebudeme mít ani kam schovat.

Zvolením Pavla nedojde ke zvolení Babiše, což v rozdělené společností povede nejen k nárůstu frustrace, ale zejména k tomu, že ANO nepřijde o svého charismatického, byť velmi diskutabilního představitele, a v příštích volbách do Sněmovny získá výrazně větší počet hlasů. Posílení ANO o nové voliče může být skutečným cílem kandidatury Babiše, který již v prvním kole prezidentských voleb získal více hlasů než ANO ve volbách parlamentních. Nepochybuji, že Babiš chce raději držet reálnou politickou moc než být prezidentem.

Přínosy

Nepochybuji také, že Pavel by vypadal jako důstojný, sympatický a chytrý představitel státu, který by prosazoval politiku vlády.

Dokázal by se adaptovat na změnu situace, když se i přes dřívější stranickou funkci přizpůsobil a nejpozději po revoluci v roce 1989 poznatky z přípravy na boj s NATO využil v zájmu svobodného světa proti bývalým „spojencům“.

Podporoval by zásadním způsobem plnění našich spojeneckých závazků.

Má velmi dobré vazby na osoby prosazující na našem území spolupráci s USA. Jedním z předmětů spolku Občané pro, z.s., který vznikl ve stejném měsíci, kdy generál končil ve funkci v NATO, je mimo jiné Podpora prozápadní orientace České republiky a jejího členství v Evropské unii a Severoatlantické alianci a Podpora svobodné, na politické moci nezávislé činnosti veřejnoprávních médií, jakož i všech dalších nezaujatých a objektivních zdrojů informací a upozorňování na zdroje záměrně šířící lži a dezinformace. Zakladatelem spolku je náš bývalý velvyslanec v USA.

Pavel má jisté zkušenosti z podnikání, dokud v listopadu 2019 nevznikl spolek Pro bezpečnou budoucnost z.s. propojený se spolkem Občané pro, z.s. Tento nový spolek se hlásí k hodnotám Ústavy České republiky a k úsilí o obranu suverenity, územní celistvosti a politické nezávislosti naší země. Spolek pořádá besedy, diskuse, přednášky, semináře a konference pro širokou i odbornou veřejnost.

Při tak náročné činnosti spolku jeho spoluzakladatel Pavel neměl čas na podnikání a přerušil do začátku letošního roku podnikatelskou činnost. Jedním z účelů spolku je: 7. Vytváření ekonomických, materiálně-technických, personálních a odborných předpokladů a podmínek k činnosti spolku včetně podpory jednotlivých členů spolku. Tento účel se naplňuje v podpoře Pavlovy kandidatury.

vaší podpory si vážíme
Zde můžete podpořit
PPMagazín
DĚKUJEME
Prezidenští kandidáti Babiš a Pavel: rizika a přínosy pro Českou republiku
Hodnocení čtenářů1 Hlas
85
85
Komentátor

Základní informace

PressPort Magazín (na doméně ppmagazin.com) je nezávislá celostátní publicistická platforma s orientací na tradiční hodnoty, která ctí svobodu slova a zakládá si na slušnosti, konstruktivní debatě a přitažlivé vizuální formě. Spuštěna byla dne 11. listopadu 2018 a všechny práce byly vykonávány bez nároku na honorář. PressPort Magazín si od té doby vybudoval slušnou pozici, kdy naše články přebírají i mainstreamoová tuzemská média. Z pohledu mediálního trhu jde o hotový produkt.