FOTO: PPM

Podivná sváteční výzdoba budovy ministerstva vnitra pohledem práva

Každý by si měl položit otázku, zda je takové užití vlajky důstojné a naplňuje požadavky zákona.

Podivná sváteční výzdoba budovy ministerstva vnitra vzbudila velké emoce a kontroverze. Zdá se, že vše podstatné již bylo řečeno, nicméně možná bychom se mohli na celou záležitost podívat očima právních předpisů.

justice
Rubrika Justice se zabývá nezávislostí justice a vším, co s tématem souvisí.

Podotýkám, že následující text není o Ukrajině, o válce, o Vladimiru Putinovi, je pouze o státní vlajce. Předpisem, který nás zajímá, je zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky. Tento zákon obsahuje poměrně striktní pravidla pro užití státní vlajky. Z hlediska posuzované situace je důležité hned ustanovení § 1 odst. 2: „Státní symboly lze užívat jen vhodným a důstojným způsobem.“

Četla jsem názory těch, kdo vyvěšení české vlajky vedle pootevřeného vaku na mrtvoly s vykukující hlavou žijící osoby odsuzují, jiní to naopak považují za dobrý nápad. Nicméně asi každý by si měl položit otázku, zda je takové užití vlajky důstojné a naplňuje požadavky zákona.

Zákon dále obsahuje pravidla pro vyvěšení vlajky vedle jiných vlajek, a to v § 8: (1) Vyvěšují-li se se státní vlajkou současně státní vlajky jiných států, umístí se státní vlajka vždy na nejčestnější místo; to je z čelního pohledu na objekt

 1. vlevo při vyvěšení 2 státních vlajek,
 2. uprostřed při vyvěšení lichého počtu státních vlajek,
 3. v prostřední dvojici vlevo při vyvěšení sudého počtu státních vlajek,
 4. první zleva, případně i poslední v řadě, při vyvěšení většího počtu vlajek než 5.

(2) Obdobně se použijí pravidla stanovená v odstavci 1 při vyvěšení státní vlajky s jinými vlajkami.

V tomto případě byly vyvěšeny pouze dvě státní vlajky, protože to mezi tím vlajka rozhodně není. Zdálo by se tedy, že zákon byl dodržen, nicméně to by tam nesměl být požadavek „nejčestnějšího místa“. Skutečně je místo vedle pytle na mrtvé tím nejčestnějším, kam lze vlajku pověsit?

Odpověď nám může dát poslední z relevantních ustanovení citovaného zákona, § 9: Při užívání státní vlajky musí být dodržena tato pravidla:

 1. státní vlajka nesmí být použita k zahalení pomníku nebo desky, jež mají být odhaleny,
 2. vlajková žerď nesmí být opatřena žádnými ozdobami a kromě státní vlajky na ni nesmí být upevněna žádná jiná vlajka,
 3. státní vlajka se vztyčuje a snímá bez přerušování; při vztyčování a při snímání se státní vlajka nesmí dotýkat země,
 4. při užití státní vlajky na znamení smutku se státní vlajka spustí na půl žerdi,
 5. při smutečních obřadech nesmí být státní vlajka spouštěna spolu s rakví do hrobu nebo žároviště,
 6. na státní vlajce nesmí být žádný text, vyobrazení, obraz, znak nebo odznak, kytice, smuteční závoj a nesmí být svazována do růžice,
 7. státní vlajka nesmí být používána v poškozeném nebo znečištěném stavu.

Z tohoto ustanovení seznáme mimo jiné, že státní vlajka nesmí být překryta dokonce ani tak důstojnou tkaninou, jakou je smuteční závoj. A nyní si znovu položme otázku, zda je její bezprostřední kontakt s plakátem znázorňujícím otevřený vak na zemřelé důstojný a v souladu se zákonem.

Ovšem, zákon neobsahuje nic o tom, že „vlajka se nesmí vyvěšovat vedle zobrazení vaku na zesnulé, a to ani zavřeného“. A proč to zákon neobsahuje? Protože nikdy nikoho ani ve snu nenapadlo, že by to někdo udělal.

vaší podpory si vážíme
Zde můžete podpořit
PPMagazín
DĚKUJEME
Podivná sváteční výzdoba budovy ministerstva vnitra pohledem práva
Hodnocení čtenářů0 Hlasů
0
0

Základní informace

PressPort Magazín (na doméně ppmagazin.com) je nezávislá celostátní publicistická platforma s orientací na tradiční hodnoty, která ctí svobodu slova a zakládá si na slušnosti, konstruktivní debatě a přitažlivé vizuální formě. Spuštěna byla dne 11. listopadu 2018 a všechny práce byly vykonávány bez nároku na honorář. PressPort Magazín si od té doby vybudoval slušnou pozici, kdy naše články přebírají i mainstreamoová tuzemská média. Z pohledu mediálního trhu jde o hotový produkt.