KOLÁŽ: PPM (s využitím ilustrace školního batohu od João Fazendy)

Soud zakázal gymnáziu distanční výuku aneb Operace se podařila, pacient zemřel

Život je nejdůležitější hodnota a žádná demagogie a líbivé fráze zmařené životy nenahradí.

Soud přikázal pražskému Gymnáziu Na Zatlance obnovit denní formu vzdělávání. Distanční formu výuky mu zakázal. V úterý to sdělil asistent předsedkyně Městského soudu v Praze Adam Wenig, podle kterého příslušné krizové opatření povstalo z protiústavně vyhlášeného nouzového stavu.

školství
Rubrika Školství se zabývá regionálním školstvím, terciárním vzděláváním a vzdělávacími tématy.

Student prvního ročníku gymnázia se žalobou domáhal ochrany před nezákonným zásahem a žádal, aby soud škole přikázal obnovit prezenční výuku tak, jak byla uskutečňována do 2. října 2020. Gymnázium od 5. října loňského roku učí studenty distančně, a to na základě opatření vlády. Student poukazoval na to, že tento způsob výuky školský zákon nezná a že nemůže nahradit výuku prezenční. Zároveň namítal, že distanční vzdělání je v rozporu s rámcovým vzdělávacím programem.

Původně mne po přečtení tohoto novinového článku, jehož úvod jsem si dovolil vypůjčit, zajímalo, zda soud hodnotil i zájem na ochraně života a zdraví dalších studentů a učitelů, jak zohlednil Článek 6 Listiny základních práv a svobod, že:

(1) Každý má právo na život. Lidský život je hoden ochrany již před narozením. (2) Nikdo nesmí být zbaven života… a střet tohoto práva s právem na vzdělání.

Nyní mne to již nezajímá. Střet individuálního práva na vzdělávání v prezenční formě a práva na život ostatních včetně učitelů soud nehodnotil, jak vyplývá z jeho rozhodnutí zveřejněném na úřední desce soudu.

Cituji z dalšího novinového článku: Data Ústavu pro zdravotnické informace a statistiky, které se podařilo deníku Aktuálně.cz získat, ukazují, že největší podíl tvoří pracovníci v administrativě a kanceláři. Na druhém místě jsou pak učitelé a lidé ve školství. Kromě profesí pak velké množství nakažených tvoří i žáci a studenti. A také senioři.

Být učitelem za situace, kdy technické možnosti ani v jedné zemi světa ještě neumožnily naočkovat všechny učitele, asi bych prostřednictvím odborů zahájil jednání o stávce.

Život je nejdůležitější hodnota a žádná demagogie a líbivé fráze zmařené životy nenahradí, a to zvláště, když nesmyslně vyvolané komplikace ohrožují i další vzdělávání ostatních.

Občas mám pocit, že není důležitý následek, ale právní purismus. 

vaší podpory si vážíme
Zde můžete podpořit
PPMagazín
DĚKUJEME

Soud zakázal gymnáziu distanční výuku aneb Operace se podařila, pacient zemřel
Hodnocení čtenářů3 Hlasy
95
95
Komentátor

Základní informace

PressPort Magazín (na doméně ppmagazin.com) je nezávislá celostátní publicistická platforma s orientací na tradiční hodnoty, která ctí svobodu slova a zakládá si na slušnosti, konstruktivní debatě a přitažlivé vizuální formě. Spuštěna byla dne 11. listopadu 2018 a všechny práce byly vykonávány bez nároku na honorář. PressPort Magazín si od té doby vybudoval slušnou pozici, kdy naše články přebírají i mainstreamoová tuzemská média. Z pohledu mediálního trhu jde o hotový produkt.