KOLÁŽ: PressPort Magazín

Hodina pravdy: celostátní protest proti podfinancování humanitních a společenskovědních fakult

Kvůli existenčnímu tlaku přechází mnoho pedagogů a badatelů na střední a základní školy, kde jsou platy občas dvojnásobné.

Naše fakulta (Pedagogická fakulta UK v Praze, pozn. red.) se připojila k celostátním protestům proti podfinancování humanitních a společenskovědních fakult.

školství
Rubrika Školství se zabývá regionálním školstvím, terciárním vzděláváním a vzdělávacími tématy.

Tíživá situace tu vládne už třicet let a bylo již několik pokusů, jak z toho ven. Až nyní je to tak daleko, že kvůli existenčnímu tlaku přechází mnoho pedagogů a badatelů na střední a základní školy, kde jsou platy občas dvojnásobné. Pak se tyto fakulty budou moct uzavřít, jak tomu bylo naposledy za protektorátu, nebo se z nich stanou střední či základní školy.

Na den protestů jsme na fakultě připravili akci SPOLEČNOST BEZ SPOLEČENSKÝCH VĚD 12:00–13:30 Několik slov k podfinancování společenskovědního vzdělávání.

Moderuje Tomáš Samek a program protestu je následující:

  • Michael Hauser (koordinátor iniciativy Hodina pravdy na PedF
  • UK)
  • Ondřej Lánský (Katedra občanské výchovy a filozofie PedF UK)
  • David Greger (Akademický senát PedF UK)
  • Marie Lohynská (Odborová organizace PedF UK)
  • Monika Horáková (Knihovna PedF UK)
  • Marie Fulková (Katedra výtvarné výchovy PedF UK)
  • Bernie Higgins (Katedra anglického jazyka a literatury PedF UK)
  • Debata

Sama fakulta uvádí: Děkan fakulty Michal Nedělka podporuje účast zaměstnanců a studentů fakulty na protestu Hodina pravdy. Hodina pravdy chce na den učitelů, 28. března, poukázat na podmínky vyučujících a zaměstnanců humanitních a společenskovědních univerzitních oborů. Nevyhovující podmínky jsou důsledkem nedostatečného množství peněz ve vysokém školství i různých dlouhodobých systémových nespravedlností. Proto jsou humanitně zaměřené fakulty dlouhodobě oslabené a mnohdy svým vysokoškolským učitelům nemohou zaplatit ani minimální mzdu či mzdu, která by pokryla životní náklady. Mysleme na to, že všechny obory mají potenciál rozvíjet společnost a všichni máme právo na důstojné pracovní podmínky.

S odkazem na Sisyfův úděl plánuje část vysokoškolských pedagogů a studentů v úterý 28. března valit napodobeninu balvanu z pražského náměstí Jana Palacha k nohám T. G. Masaryka na Hradčanech. Zástupci společenskovědních a humanitních oborů tak chtějí upozornit na nedůstojné platové podmínky, které jsou v současnosti horší než na základních a středních školách.

vaší podpory si vážíme
Zde můžete podpořit
PPMagazín
DĚKUJEME

Hodina pravdy: celostátní protest proti podfinancování humanitních a společenskovědních fakult
Hodnocení čtenářů1 Hlas
95
95
Komentátor

Základní informace

PressPort Magazín (na doméně ppmagazin.com) je nezávislá celostátní publicistická platforma s orientací na tradiční hodnoty, která ctí svobodu slova a zakládá si na slušnosti, konstruktivní debatě a přitažlivé vizuální formě. Spuštěna byla dne 11. listopadu 2018 a všechny práce byly vykonávány bez nároku na honorář. PressPort Magazín si od té doby vybudoval slušnou pozici, kdy naše články přebírají i mainstreamoová tuzemská média. Z pohledu mediálního trhu jde o hotový produkt.